Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego https://sklep.ralphkaminski.com (dalej jako „Sklep”) oraz określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkowników za pomocą plików cookies.

1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania i ochrony danych osobowych?

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych wynikają z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

2. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu jest Krzysztof Dominik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ARTGRUPA Agencja Artystyczna Krzysztof Dominik, ul. Zwycięzców 8/1, 03-941 Warszawa, NIP 118-090-77-64, REGON 012283320, e-mail: [email protected] (dalej jako „Administrator”).

3. Jaki jest zakres przetwarzania danych?

Dane, które przekazuje użytkownik Sklepu i podlegają przetwarzaniu to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe, dane do faktury VAT (nazwa firmy, dane adresowe, numer NIP) oraz numer rachunku bankowego.

4. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

1. Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i kontakt z użytkownikiem w związku z realizacją umowy – przetwarzane jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, zgodnie z art. 6. ust. 1. lit. b RODO; a w przypadku danych udostępnionych przez użytkownika opcjonalnie (fakultatywnie) podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie swoich danych w co najmniej jednym celu, zgodnie z art. 6. ust. 1. lit. a RODO.

2. Rozpatrzenie i obsługa reklamacji – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie użytkownika, zgodnie z art . 6. ust. 1. lit. b RODO oraz ustalenie, dochodzenie i ochrona przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, zgodnie z art. 6. ust. 1. lit. f RODO.

3. Realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. na mocy Ustawy o rachunkowości czy Ustawy o podatku od towarów i usług – zgodnie z art. 6. ust. 1. lit. c RODO.

4. Statystyczne lub analityczne – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, zgodnie z art. 6. ust. 1. lit. f RODO.

5. Wysyłanie informacji o działalności Sklepu oraz treści marketingowych w postaci tzw. newslettera, o ile użytkownik wyraził na to odrębną zgodę przy składaniu Zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, zgodnie z art. 6. ust. 1. lit. f RODO.

5. Komu są udostępniane dane użytkowników?

1. Powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom trzecim wyłącznie w celu możliwości korzystania przez Użytkownika ze Sklepu oraz umożliwienia realizacji umowy o świadczenie usług (np. firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe, operator płatności elektronicznej, biuro rachunkowe Sprzedawcy), w tym firmie Shoper, na której platformie działa Sklep (Shoper S.A., ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, NIP 945-215-69-98, KRS 0000395171)

2. Dane mogą być przekazywane do krajów trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, na który składają się kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) wyłącznie w celu niezbędnym do działania Sklepu i/lub do realizacji umowy o świadczenie usług.  

Jak długo dane są przechowywane?

1. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług i późniejszej obsługi zamówień użytkowników, związanej z reklamacjami, dochodzeniem roszczeń, czy w związku z przepisami prawa w zakresie rachunkowości, zgodnie z art . 6. ust. 1. lit. b, lit. c, lit. f. RODO.

2. Okres ten nie będzie dłuższy niż 5 lat, licząc od końca roku, w którym została zrealizowana umowa o świadczenie usług. Po tym terminie dane zostaną usunięte.

2.1. W przypadku użytkowników, którzy zawarli umowę o świadczeniu usług bez zakładania konta dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez użytkownika na przetrwanie danych, zgłoszenia przez użytkownika sprzeciwu co do przetwarzania danych lub zażądania przez użytkownika usunięcia jego danych. W tych sytuacjach dane użytkownika – z wyjątkami, o których mowa niżej – zostaną usunięte przez Administratora:

  • rozpatrzenie i obsługa reklamacji – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie użytkownika, zgodnie z art . 6. ust. 1. lit. b RODO oraz ustalenie, dochodzenie i ochrona przez roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, zgodnie z art. 6. ust. 1. lit. f RODO.
  • realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. na mocy Ustawy o rachunkowości czy Ustawa o podatku od towarów i usług – zgodnie z art. 6. ust. 1. lit. c RODO.

6. Prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem danych:\

1. Prawo dostępu do własnych danych, w tym uzyskania ich kopii, zgodnie z art. 15. RODO.

2. Prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16. RODO.

3. Prawo do usunięcia danych w określonych sytuacjach, zgodnie z art. 17. RODO.

4. Prawo do ograniczenie przetwarzania danych w określonych sytuacjach, zgodnie z art. 18. RODO.

5. Prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20. RODO.

6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21. RODO.

7. Prawo do wycofania zgodny na przetwarzanie danych, zgodnie z art. 7. ust. 3. RODO.

8. Prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, zgodnie z art. 22. RODO.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77. ust. 1. RODO. W Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Pozostałe informacje

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania zamówień i transakcji (zwarcia umowy o świadczenie usług) w Sklepie. Nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane będzie wyłącznie w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody przez użytkownika i może być niezależne od transakcji w ramach Sklepu.

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania w celach analitycznych, marketingowych i sprzedażowych (np. w postaci proponowania użytkownikowi innych produktów dostępnych w Sklepie), przy czym to profilowanie nie będzie wywoływało wobec użytkownika skutków prawnych lub w podobny sposób nie będzie na niego istotnie wpływało. Wiążące decyzje związane z użytkownikiem nie są zautomatyzowane. 

3. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Sklepu w związku z rozwojem technologii internetowej lub Sklepu albo zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Aktualna wersja polityki prywatności została przyjęta i obowiązuje od 01.12.2020 r.

8. Informacja o plikach cookies 

1. Podczas korzystania ze Sklepu na urządzeniu końcowym (np. komputer, smartfon, tablet) użytkownika zapisywane są niewielkie pliki - tzw. cookies, które zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze stron internetowych Sklepu, takie jak: nazwę strony internetowej, czas przechowywania oraz unikalny numer. Pliki cookies ułatwiają sprawne korzystanie ze Sklepu i są wykorzystywane do:

a) dostosowania zawartości stron Sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Sklepu, zgodnie z preferencjami użytkownika;

b) tworzenia statystyk, które pomagają Sprzedawcy dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy Sklepu z niego korzystają, co przekłada się ulepszanie funkcjonalności Sklepu przez Sprzedawcę. 

2. Sklep stosuje dwa typy plików cookies:

a) sesyjne (tzw. session cookies) czyli tymczasowe pliki, które po zakończeniu przeglądania strony i/lub wyłączeniu przeglądarki internetowej są usuwane;

b) stałe (tzw. persistent cookies) czyli pliki, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

3. Stosowane w Sklepie pliki cookie sesyjne i stałe są dwojakiego rodzaju: :

a) „niezbędne” – pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. pliki wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

b) „bezpieczeństwa” - pliki cookies wspomagające bezpieczne korzystanie ze Sklepu przez użytkownika, np. pliki wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach

4. Pliki cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki internetowej (nie użytkownika) używanych do przeglądania stron internetowych. Pliki te nie są szkodliwe dla urządzeń końcowych oraz nie wpływają na sposób ich działania.

5. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik Sklepu może dokonać w każdym momencie zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

6. Ustawienia przeglądarki internetowej urządzenia końcowego użytkownika pozwalające na zapisywanie plików cookies oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te były zapisywane na tym urządzeniu. Jednocześnie Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć niekorzystnie na niektóre funkcjonalności Sklepu. 

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących ze Sklepem reklamodawców i partnerów. 

8. Dane pozyskane z plików cookies nie są w żaden sposób połączone z danymi osobowymi użytkownika, o których mowa w niniejszej polityce prywatności.

9. Informacja na temat plików cookies powstała na bazie informacji IAB Polska, a więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.